Lahemaa rannakülade mälumaastike projekti külade ajaloolised õiendid

Käsmu Meremuuseum annab teada:

Palume kõigil ajaloohuvilistel kommenteerida Lahemaa rannakülade
mälumaastike projekti raames koostatud ajalooliseid õiendeid, mis on
tutvumiseks kättesaadav lingil:
http://www.kasmu.ee/et/content/lahemaa-rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastike-projekti-k%C3%BClade-ajaloolised-%C3%B5iendid.
Palume kuni 24. maini 2016, esitada tähelepanekuid külade ajalooliste
õiendite kohta, otse vastava küla õiendi koostajatele:

1) Juminda poolsaare piirkonna külade ajaloolised õiendid (Juminda ps
kirjeldus.pdf): Andineeme, Tsitre, Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla,
Kiiu-Aabla,Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve, Hara, koostaja on
Melika Kindel, e-post:melikakindel@gmail.com, telefon 5147581.

2) Pärispea poolsaare piirkonna järgnevate külade ajaloolised õiendid
(külade nimelised pdf failid) : Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu,
Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea, põhitäitja on Enn Tarvel,
kontaktisik Linda Metsaorg, e-post:linda.metsaorg@mail.ee, telefon 56917494.

3) Vihula valla rannakülade ajaloolised õiendid (Käsmu Sagadi koond.pdf):
Eru, Käsmu, Võsu, Koolimäe, Lobi, Lahe, Natturi, Pedassaare, Pihlaspea,
Vergi, Altja, Mustoja, Vainupea koostaja on Aarne Ruben e-post:
aarne_ruben@hotmail.com, telefon55566292

Igas piirkonnas toimub 21. mail 2016 kogukonnaga koosolek järgmise
ajakavaga:

11.00 Juminda piirkond, Leesi rahvamaja
13.30 Pärispea piirkond, Pärispea seltsimaja
16.00 Vihula valla rannakülad, Käsmu meremuuseum

Tunnuspilt: https://www.flickr.com/photos/kriimurohelisedsilmad/

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava avalik koosolek

Keskkonnaamet teatab, et koostamisel on Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava.

Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtuseid, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise aja ja maksumusega.

Kaitsekorralduskava avalik koosolek toimub 25.02.2016 kell 16.00 Palmse looduskeskuse auditooriumis, kus tutvustatakse kaitsekorralduskava avalikustamise perioodil tehtud muudatusi.

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee

Allikas: Keskkonnaamet

Ebapärlikarbitalgud Lahemaal

Möödunud sügisel said ELFi talgulised anda esimest korda oma panuse Eesti viimase ebapärlikarbi populatsiooni säilimisse. Tänavu jätkame oma missiooni täistuuridel, et see väärikas liik meie jõgedest päris ära ei kaoks.

Eestimaal kõige vanemaks elavat loomakest kaitsta pole aga sugugi lihtne, sest peale tema enda ja ta eluala peame ebapärlikarbi omapärase arengubioloogia tõttu hoolitsema ka vaheperemeheks olevate kalaliikide ning nende elukeskkonna eest. Tänaseks on saadud selgust, et ebapärlikarp küll suudab oma Eestimaa viimases elupaigas sigida, aga millegipärast ei suuda noored karbid ellu jääda. Kõige nooremad leitud karbid on juba üle viiekümne aasta vanused ja uusi põlvkondi hetkel peale ei kasva.

Sel kevadel on meie talguliste esimeseks tööks kuuskede istutamine jõekallastele eesmärgiga vähendada kallaste erosiooni. Ühtlasi pakuvad puud suuremaks saades varju, et jõevesi püsiks ka kuumadel suvepäevadel ebapärlikarbile sobivalt jahe.

Lisainfo: ELF Loodustalgud, kaanepilt: Merja Puskar

Juminda poolsaare arengukava mõttetalgud

MTÜ Juminda Poolsaare Selts kutsub kõiki huvilisi poolsaare arengukava uuendamise mõttetalgutele. Koostame ideede puu, vaatame üle kehtiva arengukava ning teeme algust uue koostamisega, aastateks 2016-2021. Mõtete ergutamiseks pakume kuuma kohvi ning teed, kõhutäiteks natuke soolast ja veidike magusat.

Juhul, kui sa tulla ei saa, aga osaleda soovid, palun saada oma mõtted ja ettepanekud meile e-kirjaga aadressil arengukava@juminda.ee. Kehtiva arengukavaga saad tutvuda seltsi kodulehel www.juminda.ee.

Ideid ja mõtteid asjade kohta, mis on sinu (meie) jaoks olulised ja mida me tahame oma kodukohas ära teha, saad kuni 15. maini kirja panna ka siin: http://www.tricider.com/brainstorming/3CId9wVrhZ3. Juba kirja pandud ideid on võimalik kommenteerida (pros and cons, +/- märk, add argument) ning nende poolt hääletada.

Allikas: https://www.facebook.com/events/1563009307285260/

Pärlijõe äärsete maaomanike kaasamiskoosolek

Keskkonnaameti Viru regioon korraldab reedel, 27. veebruaril 2015. a algusega kell 16.00 Pärlijõe (Pudisoo jõe) äärsete maaomanike kaasamiskoosoleku, et rääkida lähemalt „Ebapärlikarbi elupaikade taastamise“ projektiga planeeritud tegevuste (koprajaht, settebasseinide rajamine) elluviimisest ja maaomanike projekti kaasamisest. Koosoleku eesmärgiks on muuhulgas leida ka maaomanike esindajad Lahemaa Koostöökogu ebapärlikarbi töörühma.

Koosolek toimub Palmses, Lahemaa looduskeskuse õppeklassis, selle kestuseks on planeeritud orienteeruvalt poolteist tundi. Enda osavõtust palume teatada projektijuht Maili Lehtpuu’le, (tel. 53662619, e-mail maili.lehtpuu@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 25.02.2015.

Allikas: Keskkonnaamet

Külade kultuuripärandi ja ehitustingimuste koosolekud

Keskkonnaamet on koostöös kohaliku kogukonnaga koostamas Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava perioodiks 2016-2025, mis peab valmima kevadsuvel 2015. Kaitsekorralduskavas tuleb põhjalikult lahti kirjutada rahvuspargi kultuuripärandiväärtused ja nende kaitseks vajalikud tegevused uurimisel, säilitamisel, tutvustamisel, samuti ette valmistada eelarve.

Kultuuripärand on suures osas just külade pärand, seetõttu on eriti oluline külade panus kaitsekorralduskavasse. Kava, kuhu ootame ettepanekuid küladelt, on kättesaadav sellelt Lahemaa rahvuspargi kodulehelt.Täpsemad juhised, millele tasuks külades kaitsekorralduskava aruteludes eriti tähelepanu pöörata, selles failis

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kultuuripärandi valdkonda käsitlevad edasised arutelud planeerisime vastavalt 24.10 toimunud arutelule piirkondlikena ajavahemikku novembrist jaanuarini:

Kuusalu vald

1. Juminda poolsaare külad (Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla, Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve, Hara) Leesi rahvamajas 14. novembril kell 16.00 

Juminda koosoleku protokoll: www.keskkonnaamet.ee/public/SKMBT_C22414111914210.pdf

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL jõuavad küladesse alates 26.11

2. Kahala järve ümbruse külad (Andineeme,Soorinna, Tsitre, Pudisoo, Kahala, Uuri, Muuksi, Kolga alevik) Kolga mõisas  9. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

3. Kolga mõisa teised maakülad (Kemba, Kalme, Kõnnu, Kolgaküla, Kotka, Murksi, Parksi, Vanaküla, Valgejõe, Joaveski, Nõmmeveski) Kolgaküla rahvamajas 16. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

4. Pärispea poolsaare külad (Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea) Pärispea seltsimajas 23. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

Allikas: Keskkkonnaamet

Lahemaa RP kaitsekorralduskava 2016-2025

Kaitsekorralduskava tööversioon on põhiosas kokku pandud varasema, 2010. a koostatud kaitsekorralduskava eelnõu alusel. Uuendatud on kaitsekorda, kaitse-eesmärke jm asjakohaseid alajaotusi. Tööversioon on tutvumiseks alapeatükkide kaupa:

LRP KKK ptk 2.2.3 Niidud

LRP KKK ptk 2.2.4 Ajalooline maakasutus

Ajaloolise maakasutuse väärtusklasside kaart

Ajaloolise maakastuse kaardid –

Juminda poolsaare külad – Pudisoo, Pedaspea, Kiiu-Aabla, Kolga-Aabla, Leesi, Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve, Hara

Külad I – Aasumetsa, Altja, Andineeme, Eru, Haili, Ilumäe, Joandu, Joaveski, Kahala, Kalme, Karula, Kasispea, Käsmu, Kemba, Kolga, Kolgaküla, Koljaku, Kõnnu, Koolimäe, Korjuse, Kotka

Külad II – Lahe, Läsna, Lauli, Lobi, Loksa, Loobu, Metsanurga, Muike, Murksi, Mustoja, Muuksi, Natturi, Nõmmeveski, Oandu, Pärispea, Palmse, Parksi, Pedassaare, Pihlaspea

Külad III – Sagadi, Sakussaare, Sõitme, Soorinna, Suurpea, Tammispea, Tepelvälja, Tõugu, Tsitre, Turbuneeme, Uuri küla, Uusküla, Valgejõe, Vanaküla, Vatku, Vergi, Vihasoo, Viinistu, Võhma, Võsu, Võsupere

LRP KK ptk 2.4 Kultuuripärand

LRP KKK Lisa 4 Asustusstruktuur ja arhitektuur, kirjeldus ja ehitustingimused

Külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri väärtuste kaardid külade kaupa (välja arvatud Võsu, Käsmu,Vergi – vt allpool)

LRP KKK ptk 3 Ala ja selle väärtuste tutvustamine ning külastuskorraldus

LRP KKK Lisa X Kylastuskorraldus ja keskkonnaharidus

LRP KKK Lisa X Kylastamise hea tava

Allikas: Keskkonnaamet

Keskkonnaamet asub taastama ebapärlikarbi elupaiku

Keskkonnaameti projekt „Ebapärlikarbi elupaikade taastamine” sai Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist „Integreeritud mere ja siseveekogude korraldamine” 393 800 eurot toetust.

Projektiga alustatakse 2014. aasta augustis toimuva seminariga, kus antakse ülevaade ebapärlikarbi elupaikade taastamise kogemusest teistes Euroopa riikides ning tutvustatakse projekti tegevusi.

Projekti eesmärgiks on oluliselt parandada ebapärlikarbi elupaikade seisundit. Samuti vähendada Eesti ainsa ebapärlikarbi asurkonnaga Lahemaa rahvuspargis asuvas väikeses jõgikonnas kopra arvukust, parandada jõe veekvaliteeti ja soodustada ebapärlikarbi noorjärkude peremeesorganismide (meri- ja jõeforell) elutingimusi jões.

Selleks on kavandatud erinevad taastamistööd, mis hõlmavad jõgikonda suubuvatele kraavidele settelõksude väljaehitamist, voolutakistuste muutmist kaladele läbitavaks ning kopra asurkonna ohjamist. Lisaks praktilistele taastamistöödele on kavas ulatuslik teavitustegevus, mis parandaks kohaliku kogukonna ja jõekasutajate kaasatust ebapärlikarbi kaitsesse ning suurendaks Eesti ekspertteadmisi antud liigi kaitsekorraldusest.

Ebapärlikarp on rahvusvaheliselt kõrgelt ohustatud loomaliik. Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade Kaitse Ühingu (The International Union for Conservation of Nature, IUCN) punases nimekirjas (2010) on ta kantud eriti ohustatud (endangered) liikide hulka. Euroopa Liidu Loodusdirektiivis on ta nimetatud II ja V lisa liikide seas.

Eestis on kunagi rohkearvuliselt mitut piirkonda asustanud loomaliigist tänaseks säilinud vaid ühes jõgikonnas väikesearvuline ja kahanev asurkond. Ebapärlikarbi puhul on tegemist üliohustatud liigiga Eestis, mille väljasuremine ilma kiirete ning asjakohaste kaitsemeetmete rakendamiseta on vaid aja küsimus. Kuna säilinud on vaid üks väga väike asurkond ning seegi on kahanev, siis võib igasuguse ohuteguri mõju suurenemine olla asurkonnale saatuslik.

Projekti juhib Keskkonnaamet, kaaspartneriteks on Riigimetsa Majandamise Keskus ja Norwegian Institute for Nature Research.

Allikas: Keskkonnaamet.ee