Alanud aastast on keelatud kalapüük Pudisoo jõe suudme lähistel

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas määrusega ajutised kalapüügikitsendused Läänemerel alanud aastaks. Uuendusena on sellest aastast lõhilaste kaitseks ja ebapärlikarbi populatsiooni taastamiseks keelatud kalapüük merealal, mis on Pudisoo jõe suudmele lähemal kui 1000 meetrit.

„Uuendus täidab kahte kaitse-eesmärki – kosuvad lõhilased ning taastuvad ebapärlikarbid,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler ning lisas, et Pudisoo jõgi on väga hea elupaigakvaliteediga meriforelli jõgi, kuid sellest olenemata on nende põlvkonnad seal väga nõrgad.

Teadlaste hinnangul on madala arvukuse põhjuseks intensiivne püügisurve rannikumeres.  Selle vältimiseks kehtestatud piirang aitab ühtlasi parandada ka ebapärlikarbi populatsiooni. Ebapärlikarbi munadest arenevead peale sigimist pihtvastsed, kelle emasloom väljutab koos hingamisveega siis, kui nad on umbes ühe millimeetri pikkused. Edasiseks arenguks peavad nad kiiresti leidma sobiva vaheperemehe, kelleks on noored forellid. Eesti vetes sobib vaheperemeheks kõige paremini meriforell. Nii tuleb tagada, et võimalikult palju täiskasvanud kalu ehk tõusjaid jõuaks ka jõkke kudema ja igal aastal oleks jões noorkalu. See on ka ebapärlikarbi populatsiooni taastamise eeltingimuseks.

Seni oli kalapüügieeskirjaga kehtestatud Pudisoo jõe suudmealal kalapüügikeeld 15. augustist 31. detsembrini suudmele lähemal kui 500 m. Teadlaste soovituse kohaselt ei olnud see piirang piisav ning pikendada tuleb nii keeluaega kui laiendada ka piirkonda. Pudisoo jõe taastootmispotentsiaaliks on hinnatud 4000–4300 laskujat aastas. Forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualaks sobivat jõe ala on hinnanguliselt 14,6 hektarit.

Allikas: http://www.envir.ee/et/uudised/alanud-aastast-keelatud-kalapuuk-pudisoo-joe-suudme-lahistel

Õpilased annavad oma panuse ebapärlikarbi elupaiga kaitseks

24.-26. augustil saavad Pudisoo ehk Pärlijõe ääres Raudsillal kokku UNESCO Läänemere Projekti (Baltic Sea Project, BSP) raames loodusvaatlusi läbi viinud õpilased ja õpetajad erinevatest Eesti koolidest. Kolme päeva jooksul uuritakse ühe Eesti huvitavama jõe elustikku, keemilist koostist ning avastatakse seoseid Eesti jõgede ja Läänemere keskkonnaseisundi vahel.

Seekord keskenduvad 40 laagris osalejat BSP jõevaatluse programmi arendamisele ja testimisele, samuti süvendatakse teadmisi ebapärlikarbi elust ning Läänemere ökosüsteemist. Laagris viivad töötubasid läbi Henn Timm Eesti Maaülikoolist ning Aire Orula ja Annelie Ehlvest Tartu Keskkonnahariduse Keskusest.

Selleks, et oma teadmistele kohe rakendust leida, viib Eestimaa Looduse Fond koostöös Keskkonnaametiga laagrilised talgutele, kus antakse omapoolne panus ebapärlikarbi ja teiste oluliste liikide elupaiga kaitseks. Loomulikult ei puudu laagrist meeskonnamängud, õhtune orienteerumine, seltskondlik saun, asjalik õpetajate koosolek ning õpilasgruppide jõevaatlused.

Laagrit toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Rohkem infot kokkutulekul kogetust postitatakse peale laagrit BSP kodulehel: http://bsp.teec.ee/

Iseseisvalt saab ebapärlikarbi elutsükli kohta uurida siit: http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/rahvusvahelised-projektid/parlijogi/ebaparlikarp-liigi-kirjeldus-ja-levik/

BSP on UNESCO ühendkoolide võrgustiku projekt, millega on liitunud sajad koolid üheksast Läänemere-äärsest riigist.

Allikas: Tartu Keskkonnahariduse Keskuse pressiteade 24.08.2016

Lahemaa rannakülade mälumaastike projekti külade ajaloolised õiendid

Käsmu Meremuuseum annab teada:

Palume kõigil ajaloohuvilistel kommenteerida Lahemaa rannakülade
mälumaastike projekti raames koostatud ajalooliseid õiendeid, mis on
tutvumiseks kättesaadav lingil:
http://www.kasmu.ee/et/content/lahemaa-rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastike-projekti-k%C3%BClade-ajaloolised-%C3%B5iendid.
Palume kuni 24. maini 2016, esitada tähelepanekuid külade ajalooliste
õiendite kohta, otse vastava küla õiendi koostajatele:

1) Juminda poolsaare piirkonna külade ajaloolised õiendid (Juminda ps
kirjeldus.pdf): Andineeme, Tsitre, Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla,
Kiiu-Aabla,Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve, Hara, koostaja on
Melika Kindel, e-post:melikakindel@gmail.com, telefon 5147581.

2) Pärispea poolsaare piirkonna järgnevate külade ajaloolised õiendid
(külade nimelised pdf failid) : Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu,
Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea, põhitäitja on Enn Tarvel,
kontaktisik Linda Metsaorg, e-post:linda.metsaorg@mail.ee, telefon 56917494.

3) Vihula valla rannakülade ajaloolised õiendid (Käsmu Sagadi koond.pdf):
Eru, Käsmu, Võsu, Koolimäe, Lobi, Lahe, Natturi, Pedassaare, Pihlaspea,
Vergi, Altja, Mustoja, Vainupea koostaja on Aarne Ruben e-post:
aarne_ruben@hotmail.com, telefon55566292

Igas piirkonnas toimub 21. mail 2016 kogukonnaga koosolek järgmise
ajakavaga:

11.00 Juminda piirkond, Leesi rahvamaja
13.30 Pärispea piirkond, Pärispea seltsimaja
16.00 Vihula valla rannakülad, Käsmu meremuuseum

Tunnuspilt: https://www.flickr.com/photos/kriimurohelisedsilmad/

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava avalik koosolek

Keskkonnaamet teatab, et koostamisel on Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava.

Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtuseid, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise aja ja maksumusega.

Kaitsekorralduskava avalik koosolek toimub 25.02.2016 kell 16.00 Palmse looduskeskuse auditooriumis, kus tutvustatakse kaitsekorralduskava avalikustamise perioodil tehtud muudatusi.

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee

Allikas: Keskkonnaamet

Ebapärlikarbitalgud Lahemaal

Möödunud sügisel said ELFi talgulised anda esimest korda oma panuse Eesti viimase ebapärlikarbi populatsiooni säilimisse. Tänavu jätkame oma missiooni täistuuridel, et see väärikas liik meie jõgedest päris ära ei kaoks.

Eestimaal kõige vanemaks elavat loomakest kaitsta pole aga sugugi lihtne, sest peale tema enda ja ta eluala peame ebapärlikarbi omapärase arengubioloogia tõttu hoolitsema ka vaheperemeheks olevate kalaliikide ning nende elukeskkonna eest. Tänaseks on saadud selgust, et ebapärlikarp küll suudab oma Eestimaa viimases elupaigas sigida, aga millegipärast ei suuda noored karbid ellu jääda. Kõige nooremad leitud karbid on juba üle viiekümne aasta vanused ja uusi põlvkondi hetkel peale ei kasva.

Sel kevadel on meie talguliste esimeseks tööks kuuskede istutamine jõekallastele eesmärgiga vähendada kallaste erosiooni. Ühtlasi pakuvad puud suuremaks saades varju, et jõevesi püsiks ka kuumadel suvepäevadel ebapärlikarbile sobivalt jahe.

Lisainfo: ELF Loodustalgud, kaanepilt: Merja Puskar

Juminda poolsaare arengukava mõttetalgud

MTÜ Juminda Poolsaare Selts kutsub kõiki huvilisi poolsaare arengukava uuendamise mõttetalgutele. Koostame ideede puu, vaatame üle kehtiva arengukava ning teeme algust uue koostamisega, aastateks 2016-2021. Mõtete ergutamiseks pakume kuuma kohvi ning teed, kõhutäiteks natuke soolast ja veidike magusat.

Juhul, kui sa tulla ei saa, aga osaleda soovid, palun saada oma mõtted ja ettepanekud meile e-kirjaga aadressil arengukava@juminda.ee. Kehtiva arengukavaga saad tutvuda seltsi kodulehel www.juminda.ee.

Ideid ja mõtteid asjade kohta, mis on sinu (meie) jaoks olulised ja mida me tahame oma kodukohas ära teha, saad kuni 15. maini kirja panna ka siin: http://www.tricider.com/brainstorming/3CId9wVrhZ3. Juba kirja pandud ideid on võimalik kommenteerida (pros and cons, +/- märk, add argument) ning nende poolt hääletada.

Allikas: https://www.facebook.com/events/1563009307285260/

Pärlijõe äärsete maaomanike kaasamiskoosolek

Keskkonnaameti Viru regioon korraldab reedel, 27. veebruaril 2015. a algusega kell 16.00 Pärlijõe (Pudisoo jõe) äärsete maaomanike kaasamiskoosoleku, et rääkida lähemalt „Ebapärlikarbi elupaikade taastamise“ projektiga planeeritud tegevuste (koprajaht, settebasseinide rajamine) elluviimisest ja maaomanike projekti kaasamisest. Koosoleku eesmärgiks on muuhulgas leida ka maaomanike esindajad Lahemaa Koostöökogu ebapärlikarbi töörühma.

Koosolek toimub Palmses, Lahemaa looduskeskuse õppeklassis, selle kestuseks on planeeritud orienteeruvalt poolteist tundi. Enda osavõtust palume teatada projektijuht Maili Lehtpuu’le, (tel. 53662619, e-mail maili.lehtpuu@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 25.02.2015.

Allikas: Keskkonnaamet

Külade kultuuripärandi ja ehitustingimuste koosolekud

Keskkonnaamet on koostöös kohaliku kogukonnaga koostamas Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava perioodiks 2016-2025, mis peab valmima kevadsuvel 2015. Kaitsekorralduskavas tuleb põhjalikult lahti kirjutada rahvuspargi kultuuripärandiväärtused ja nende kaitseks vajalikud tegevused uurimisel, säilitamisel, tutvustamisel, samuti ette valmistada eelarve.

Kultuuripärand on suures osas just külade pärand, seetõttu on eriti oluline külade panus kaitsekorralduskavasse. Kava, kuhu ootame ettepanekuid küladelt, on kättesaadav sellelt Lahemaa rahvuspargi kodulehelt.Täpsemad juhised, millele tasuks külades kaitsekorralduskava aruteludes eriti tähelepanu pöörata, selles failis

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kultuuripärandi valdkonda käsitlevad edasised arutelud planeerisime vastavalt 24.10 toimunud arutelule piirkondlikena ajavahemikku novembrist jaanuarini:

Kuusalu vald

1. Juminda poolsaare külad (Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla, Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve, Hara) Leesi rahvamajas 14. novembril kell 16.00 

Juminda koosoleku protokoll: www.keskkonnaamet.ee/public/SKMBT_C22414111914210.pdf

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL jõuavad küladesse alates 26.11

2. Kahala järve ümbruse külad (Andineeme,Soorinna, Tsitre, Pudisoo, Kahala, Uuri, Muuksi, Kolga alevik) Kolga mõisas  9. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

3. Kolga mõisa teised maakülad (Kemba, Kalme, Kõnnu, Kolgaküla, Kotka, Murksi, Parksi, Vanaküla, Valgejõe, Joaveski, Nõmmeveski) Kolgaküla rahvamajas 16. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

4. Pärispea poolsaare külad (Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea) Pärispea seltsimajas 23. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

Allikas: Keskkkonnaamet