Külade kultuuripärandi ja ehitustingimuste koosolekud

Keskkonnaamet on koostöös kohaliku kogukonnaga koostamas Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava perioodiks 2016-2025, mis peab valmima kevadsuvel 2015. Kaitsekorralduskavas tuleb põhjalikult lahti kirjutada rahvuspargi kultuuripärandiväärtused ja nende kaitseks vajalikud tegevused uurimisel, säilitamisel, tutvustamisel, samuti ette valmistada eelarve.

Kultuuripärand on suures osas just külade pärand, seetõttu on eriti oluline külade panus kaitsekorralduskavasse. Kava, kuhu ootame ettepanekuid küladelt, on kättesaadav sellelt Lahemaa rahvuspargi kodulehelt.Täpsemad juhised, millele tasuks külades kaitsekorralduskava aruteludes eriti tähelepanu pöörata, selles failis

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kultuuripärandi valdkonda käsitlevad edasised arutelud planeerisime vastavalt 24.10 toimunud arutelule piirkondlikena ajavahemikku novembrist jaanuarini:

Kuusalu vald

1. Juminda poolsaare külad (Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla, Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve, Hara) Leesi rahvamajas 14. novembril kell 16.00 

Juminda koosoleku protokoll: www.keskkonnaamet.ee/public/SKMBT_C22414111914210.pdf

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL jõuavad küladesse alates 26.11

2. Kahala järve ümbruse külad (Andineeme,Soorinna, Tsitre, Pudisoo, Kahala, Uuri, Muuksi, Kolga alevik) Kolga mõisas  9. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

3. Kolga mõisa teised maakülad (Kemba, Kalme, Kõnnu, Kolgaküla, Kotka, Murksi, Parksi, Vanaküla, Valgejõe, Joaveski, Nõmmeveski) Kolgaküla rahvamajas 16. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

4. Pärispea poolsaare külad (Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea) Pärispea seltsimajas 23. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

Allikas: Keskkkonnaamet

Lahemaa RP kaitsekorralduskava 2016-2025

Kaitsekorralduskava tööversioon on põhiosas kokku pandud varasema, 2010. a koostatud kaitsekorralduskava eelnõu alusel. Uuendatud on kaitsekorda, kaitse-eesmärke jm asjakohaseid alajaotusi. Tööversioon on tutvumiseks alapeatükkide kaupa:

LRP KKK ptk 2.2.3 Niidud

LRP KKK ptk 2.2.4 Ajalooline maakasutus

Ajaloolise maakasutuse väärtusklasside kaart

Ajaloolise maakastuse kaardid –

Juminda poolsaare külad – Pudisoo, Pedaspea, Kiiu-Aabla, Kolga-Aabla, Leesi, Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve, Hara

Külad I – Aasumetsa, Altja, Andineeme, Eru, Haili, Ilumäe, Joandu, Joaveski, Kahala, Kalme, Karula, Kasispea, Käsmu, Kemba, Kolga, Kolgaküla, Koljaku, Kõnnu, Koolimäe, Korjuse, Kotka

Külad II – Lahe, Läsna, Lauli, Lobi, Loksa, Loobu, Metsanurga, Muike, Murksi, Mustoja, Muuksi, Natturi, Nõmmeveski, Oandu, Pärispea, Palmse, Parksi, Pedassaare, Pihlaspea

Külad III – Sagadi, Sakussaare, Sõitme, Soorinna, Suurpea, Tammispea, Tepelvälja, Tõugu, Tsitre, Turbuneeme, Uuri küla, Uusküla, Valgejõe, Vanaküla, Vatku, Vergi, Vihasoo, Viinistu, Võhma, Võsu, Võsupere

LRP KK ptk 2.4 Kultuuripärand

LRP KKK Lisa 4 Asustusstruktuur ja arhitektuur, kirjeldus ja ehitustingimused

Külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri väärtuste kaardid külade kaupa (välja arvatud Võsu, Käsmu,Vergi – vt allpool)

LRP KKK ptk 3 Ala ja selle väärtuste tutvustamine ning külastuskorraldus

LRP KKK Lisa X Kylastuskorraldus ja keskkonnaharidus

LRP KKK Lisa X Kylastamise hea tava

Allikas: Keskkonnaamet

Kohtumine keskkonnaministriga 25. aprillil Leesi rahvamajas

Juminda poolsaare kogukond kutsus keskkonnaministri külla, et arutada Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja aluspõhimõtteid. Oodatud on kõik rahvuspargi territooriumil elavad ning asjast huvitatud inimesed, sina ka!. Tule, ja räägime ministrile, kuidas me oma kodukülades toimetada tahaksime, selle asemel, et elada nii nagu kaitse-eeskiri meid seda tegema sunnib!

Tähtis on näidata, et kohalikke tõesti tulevik huvitab ja seega on kõik oodatud Leesi rahvamajja 25. aprillil kell 16, kus toimub kohtumine ja avalik arutelu keskkonnaministriga.
 

Kaitse-eeskirja kohta leiab rohkemat infot aadressil:
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/uldinfo/kaitse-eeskiri/

Ettepanekud võib edastada Theo Kehlmannile (theo.kehlmann@gmail.com) kuni 19. aprillini.

Meiepoolsed ettepanekud võtame kokku ja esitame ministrile vastamiseks 21. aprilliga algava nädala alguses.

Mõttetalgute kokkuvõte

Laupäeval toimunud Juminda poolsaare arengukava koosoleku protokolliga saab tutvuda http://www.leesi.ee/leesi. Esitletud slaidid leiab siit (ppt) ning protokolli siit (doc)

Kõik ettepanekud ja arvamused on jätkuvalt oodatud.

Tuletatakse meelde, et 20. veebruaril kell 16 toimub Leesi rahvamajas töörühma “Infrastruktuur, turvalisus, heakord/keskkond” koosolek ning 20. veebruaril kell 18 saab kokku Leesi rahvamajas töörühm “Ettevõtlus ja turism”.

27. veebruaril kell 15 arutleme Leesi rahvamajas valdkondade “Koostöö, infovahetus, identiteet” ning “Traditsioonid ja vaba aeg” üle.

Juminda poolsaare arengukava mõttetalgud

Juminda Poolsaare Korrakaitse Patrull MTÜ kutsub projekti “Juminda poolsaare arengukava” mõttetalgutele.

Mõttetalgud toimuvad 12. veebruaril kell 12.00 Leesi rahvamajas.

Teemadeks on:

– Arengukava koostamise protsessi tutvustamine
– Kokkuvõte ja ülevaade 2010. aastal toimunud tehtust ja alustatust – tagasiside “probleemide puule”, olemasolevad arengukavad
– Arutelu, ettepanekud, töörühmade moodustamine

  Lisainfot on võimalik leida aadressilt leesi.ee

  Teabepäev vooluveekogude meetmest

  Keskkonnainvesteeringute keskus teatab:

  Septembri alguses toimub neli õppepäeva, mis pühendatud Ühtekuuluvusfondi meetmele “Vooluveekogude seisundi parandamine”.

  06.09 kell 11.00 Keskkonnameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontor (Tartu, Aleksandri 14)
  07.09 kell 11.00 Ida -Virumaa Maavalitsuse suur saal (Keskväljak 1, III korrus)
  08.09 kell 11.00 Keskkonnaministeeriumi suur saal (Tallinn, Narva mnt 7A)
  09.09 kell 11.00 Pärnu Maavalitsuse maja II korruse saal (Pärnu, Akadeemia 2)

  10.45 – 11.00 Registreerimine ja tervituskohv
  11.00 – 11.45 Mida ja miks toetatakse? Ülevaade strateegilistest dokumentidest, õigusraamist ja senistest meetmetest. Kuidas läbi viia eelprojekti? Peep Siim, KKM veeosakonna projektide büroo peaspetsialist
  11.45 – 12.15 Millega arvestada taotluse ettevalmistamisel? Mis on keskkonnamõju eelhinnang? Eduard Sizov, SA KIK projektikoordinaator
  12.15 – 13.00 Kuidas heast ideest eduka rahastustaotluseni jõuda? Ülevaade meetme taotlemisest ja hindamisest. Ööle Janson, SA KIK projektikoordinaator
  13.00 – 13:30 Küsimused ja vastused

  Õppepäev on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine. Palume end registreerida hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist. Registreerumine ja lisainfo aadressil oole.janson@kik.ee See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või 627 4191.

  Küla arengukava koostamine

  Tänaseks on paljud meie külad jõudnud arendustöös tasandile, kus ei piisa ainult üksikute väikeprojektide, ürituste jms kavandamisest ja teostamisest. Tunnetatakse vajadust analüüsida süsteemselt küla senist arengut ja tänast olukorda, selgitada välja ühised probleemid, soovid ja eesmärgid ning leida ka üheskoos teed nende saaavutamiseks. Nii sünnivadki Eesti külades järjest uued küla elanike endi ühiseid otsuseid kajastavad arengukavad. Leitakse, et selline kava on ka külaväliste partneritega koostöö arendamise võti. (kodukant.ee)

  Pudisoo küla arengukava koostamine on olnud päevakorral nüüdseks üsna pikalt ning esimesed tähtsamad sammud on selles suunas nüüdseks astutud: koostatud ning kaante vahele on saanud MTÜ Pudisoo kodu arengukava, mis saab tulevikus suuresti olema aluseks ka küla üldisele arengukavale ning kõigile huvilistele on loodud ligipääs sündivale küla arengukavale.

  Arengukava leiab huviline lingi alt “Arengukava“. Ligipääsu lehe redigeerimiseks saab kui soovist teada anda aadressil tammets(a)gmail.com.

  Lisalugemist: Küla arengukava koostamine