Lahemaa rannakülade mälumaastike projekti külade ajaloolised õiendid

Käsmu Meremuuseum annab teada:

Palume kõigil ajaloohuvilistel kommenteerida Lahemaa rannakülade
mälumaastike projekti raames koostatud ajalooliseid õiendeid, mis on
tutvumiseks kättesaadav lingil:
http://www.kasmu.ee/et/content/lahemaa-rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastike-projekti-k%C3%BClade-ajaloolised-%C3%B5iendid.
Palume kuni 24. maini 2016, esitada tähelepanekuid külade ajalooliste
õiendite kohta, otse vastava küla õiendi koostajatele:

1) Juminda poolsaare piirkonna külade ajaloolised õiendid (Juminda ps
kirjeldus.pdf): Andineeme, Tsitre, Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla,
Kiiu-Aabla,Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve, Hara, koostaja on
Melika Kindel, e-post:melikakindel@gmail.com, telefon 5147581.

2) Pärispea poolsaare piirkonna järgnevate külade ajaloolised õiendid
(külade nimelised pdf failid) : Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu,
Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea, põhitäitja on Enn Tarvel,
kontaktisik Linda Metsaorg, e-post:linda.metsaorg@mail.ee, telefon 56917494.

3) Vihula valla rannakülade ajaloolised õiendid (Käsmu Sagadi koond.pdf):
Eru, Käsmu, Võsu, Koolimäe, Lobi, Lahe, Natturi, Pedassaare, Pihlaspea,
Vergi, Altja, Mustoja, Vainupea koostaja on Aarne Ruben e-post:
aarne_ruben@hotmail.com, telefon55566292

Igas piirkonnas toimub 21. mail 2016 kogukonnaga koosolek järgmise
ajakavaga:

11.00 Juminda piirkond, Leesi rahvamaja
13.30 Pärispea piirkond, Pärispea seltsimaja
16.00 Vihula valla rannakülad, Käsmu meremuuseum

Tunnuspilt: https://www.flickr.com/photos/kriimurohelisedsilmad/

Juminda poolsaare arengukava mõttetalgud

MTÜ Juminda Poolsaare Selts kutsub kõiki huvilisi poolsaare arengukava uuendamise mõttetalgutele. Koostame ideede puu, vaatame üle kehtiva arengukava ning teeme algust uue koostamisega, aastateks 2016-2021. Mõtete ergutamiseks pakume kuuma kohvi ning teed, kõhutäiteks natuke soolast ja veidike magusat.

Juhul, kui sa tulla ei saa, aga osaleda soovid, palun saada oma mõtted ja ettepanekud meile e-kirjaga aadressil arengukava@juminda.ee. Kehtiva arengukavaga saad tutvuda seltsi kodulehel www.juminda.ee.

Ideid ja mõtteid asjade kohta, mis on sinu (meie) jaoks olulised ja mida me tahame oma kodukohas ära teha, saad kuni 15. maini kirja panna ka siin: http://www.tricider.com/brainstorming/3CId9wVrhZ3. Juba kirja pandud ideid on võimalik kommenteerida (pros and cons, +/- märk, add argument) ning nende poolt hääletada.

Allikas: https://www.facebook.com/events/1563009307285260/

Külade kultuuripärandi ja ehitustingimuste koosolekud

Keskkonnaamet on koostöös kohaliku kogukonnaga koostamas Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava perioodiks 2016-2025, mis peab valmima kevadsuvel 2015. Kaitsekorralduskavas tuleb põhjalikult lahti kirjutada rahvuspargi kultuuripärandiväärtused ja nende kaitseks vajalikud tegevused uurimisel, säilitamisel, tutvustamisel, samuti ette valmistada eelarve.

Kultuuripärand on suures osas just külade pärand, seetõttu on eriti oluline külade panus kaitsekorralduskavasse. Kava, kuhu ootame ettepanekuid küladelt, on kättesaadav sellelt Lahemaa rahvuspargi kodulehelt.Täpsemad juhised, millele tasuks külades kaitsekorralduskava aruteludes eriti tähelepanu pöörata, selles failis

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kultuuripärandi valdkonda käsitlevad edasised arutelud planeerisime vastavalt 24.10 toimunud arutelule piirkondlikena ajavahemikku novembrist jaanuarini:

Kuusalu vald

1. Juminda poolsaare külad (Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla, Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve, Hara) Leesi rahvamajas 14. novembril kell 16.00 

Juminda koosoleku protokoll: www.keskkonnaamet.ee/public/SKMBT_C22414111914210.pdf

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL jõuavad küladesse alates 26.11

2. Kahala järve ümbruse külad (Andineeme,Soorinna, Tsitre, Pudisoo, Kahala, Uuri, Muuksi, Kolga alevik) Kolga mõisas  9. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

3. Kolga mõisa teised maakülad (Kemba, Kalme, Kõnnu, Kolgaküla, Kotka, Murksi, Parksi, Vanaküla, Valgejõe, Joaveski, Nõmmeveski) Kolgaküla rahvamajas 16. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

4. Pärispea poolsaare külad (Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea) Pärispea seltsimajas 23. jaanuaril kell 16.00

KÜLADE MATERJALID JA KAARDID PABERKANDJAL LAHEMAA RAHVUSPARGI KESKUSES PALMSES (AVE PAULUS 53327893), ja koosolekul

Allikas: Keskkkonnaamet

Lahemaa RP kaitsekorralduskava 2016-2025

Kaitsekorralduskava tööversioon on põhiosas kokku pandud varasema, 2010. a koostatud kaitsekorralduskava eelnõu alusel. Uuendatud on kaitsekorda, kaitse-eesmärke jm asjakohaseid alajaotusi. Tööversioon on tutvumiseks alapeatükkide kaupa:

LRP KKK ptk 2.2.3 Niidud

LRP KKK ptk 2.2.4 Ajalooline maakasutus

Ajaloolise maakasutuse väärtusklasside kaart

Ajaloolise maakastuse kaardid –

Juminda poolsaare külad – Pudisoo, Pedaspea, Kiiu-Aabla, Kolga-Aabla, Leesi, Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve, Hara

Külad I – Aasumetsa, Altja, Andineeme, Eru, Haili, Ilumäe, Joandu, Joaveski, Kahala, Kalme, Karula, Kasispea, Käsmu, Kemba, Kolga, Kolgaküla, Koljaku, Kõnnu, Koolimäe, Korjuse, Kotka

Külad II – Lahe, Läsna, Lauli, Lobi, Loksa, Loobu, Metsanurga, Muike, Murksi, Mustoja, Muuksi, Natturi, Nõmmeveski, Oandu, Pärispea, Palmse, Parksi, Pedassaare, Pihlaspea

Külad III – Sagadi, Sakussaare, Sõitme, Soorinna, Suurpea, Tammispea, Tepelvälja, Tõugu, Tsitre, Turbuneeme, Uuri küla, Uusküla, Valgejõe, Vanaküla, Vatku, Vergi, Vihasoo, Viinistu, Võhma, Võsu, Võsupere

LRP KK ptk 2.4 Kultuuripärand

LRP KKK Lisa 4 Asustusstruktuur ja arhitektuur, kirjeldus ja ehitustingimused

Külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri väärtuste kaardid külade kaupa (välja arvatud Võsu, Käsmu,Vergi – vt allpool)

LRP KKK ptk 3 Ala ja selle väärtuste tutvustamine ning külastuskorraldus

LRP KKK Lisa X Kylastuskorraldus ja keskkonnaharidus

LRP KKK Lisa X Kylastamise hea tava

Allikas: Keskkonnaamet

Kokkuvõte Juminda poolsaare korrakaitse patrulli üldkoosolekust 27.08.11

Otsustati patrullimist kindlasti jätkata.

Ettepanekud:

1. Külade patrullimisgraafikud teha poole aasta kaupa. Siis oleks varakult aega kohapeal patrullmeeskondi komplekteerida.

2. Osta kiiremas korras uued sildid autodele.

3. Patrullima peaks rohkem sõlmpunktides seistes, et autode patrullsildid oleks pimedas paremini nähtavad.

4. Patrulle peaks toimuma ka päevasel ajal.

5. Patrulltelefonile peab suuremat tähelepanu pöörama (et see laetult edastataks jne.)

6. Septembri esimesel poolel ei tee paha kui lausa kaks autot on samaaegselt väljas.

Kahe ja poole aastaga on toimunud 245 patrullsõitu ja midagi märkimisväärset piirkonnas sel perioodil juhtunud pole. Suur tänu patrullijatele!

Liikmemaks

Otsustati liikmemaksuks suuruseks jääb sel aastal 10 eurot. Palun kõigil liikmetel see siis üle kanda Juminda Poolsaare Korrakaitse MTÜ arvel 17002272528 lisades märgusõna liikmemaks. Need, kel ülekande tegemine on raskendatud saavad maksta ka sulas kas Aivar Hinnile või Artur Talvikule.

Annetused on oodatud ka neilt, kes liikmed pole. Annetuste raha kulub telefoniarvete tasumiseks, patrullsiltide uuendamiseks, bensiini jm kulude katteks.

Juhatuse valimise osas leiti, et liikmemaksu tasunud liikmed võiksid ettepanekuid teha igast külast põhimõttel, et kõik külad oleks juhatuses esindatud. Täna on juhatuses 6 inimest: 2 Tapurlast, 3 Leesilt ja 1 Kiiu-Aablast. Põhikirja järgi saab olla 10 juhatuse liiget.

Palun saata oma ettepanekud 10. septembriks. artur@talvik.ee

Merepääste

Tänavu kevadel liitus Juminda Poolsaare Korrakaitse MTÜ Eesti Priitahtliku Päästeliiduga. See ühendab vabatahtlikke pritsumehi ja värskelt moodustati sinna ka merepääste üksus. Meie olemegi esialgu liitunud vabatahtliku merepäästeüksusega.

Sellega seoses andke palun teada, kes sooviks ka olla vabatahtlik merepäästja. Tõenäoliset seadustatakse merepäästjate tegevus lähiajal. Sellega saaks merepäästjad ka sotsiaalse kaitse ja ka valved tasustataks.

Siinkohal soovin, et teataksite ka mulle paate ja nende omanikke, kes oleksid nõus ka häda korral välja minema.

Kui hästi läheb, siis juba sel kevadel saadaksime kolmese meeskonna õppustele.

Loomisel on ka Priitahtlike pritsumeeste üksus. Kui on soovijaid sellega liitumiseks, siis andke ka Arturile teada.

Lõpetuseks. Oleme saanud ringhäälinguloa kogukonnaraadio tegemiseks. Veel on vaja kirjutada projekt kogu poolsaart katva saatja ja antenni ostmiseks ja kevadest saaks raadio täies mahus tööle hakata. Paaril päeval oleme katsetanud ühe nõrga saatjaga ja avastasime, et meile eraldatud lainepikkust segab üks soome raadiojaam. Nüüd peame taaskord uue taotluse tegema uue lainepikkuse saamiseks.

Raadio Juminda poolsaar oleks vabatahtlikest toimetajatest koosnev tiim, kelle mobiilne toimetus liiguks külast külasse ja oleks vähemalt 1 nädala igas poolsaare külas. Seega andke palun teada kui teate kedagi, kes sooviks kätt proovida raadiotoimetajana. Kinnitan, see ei ole kaelamurdev tegevus. Vastupidi-see on kogukonnaraadio, kus vabatahtlike tegijate suhtes ka loodetavasti kriitikavaba suhtumine.

Need, kes tahavad annetada Raadio Juminda Poolsaare heaks võiksid kasutada Juminda poolsaare korrakaitse MTÜ  kontot nr 17002822509, lisades märgusõnad: annetus, raadio.

Mõttetalgute kokkuvõte

Laupäeval toimunud Juminda poolsaare arengukava koosoleku protokolliga saab tutvuda http://www.leesi.ee/leesi. Esitletud slaidid leiab siit (ppt) ning protokolli siit (doc)

Kõik ettepanekud ja arvamused on jätkuvalt oodatud.

Tuletatakse meelde, et 20. veebruaril kell 16 toimub Leesi rahvamajas töörühma “Infrastruktuur, turvalisus, heakord/keskkond” koosolek ning 20. veebruaril kell 18 saab kokku Leesi rahvamajas töörühm “Ettevõtlus ja turism”.

27. veebruaril kell 15 arutleme Leesi rahvamajas valdkondade “Koostöö, infovahetus, identiteet” ning “Traditsioonid ja vaba aeg” üle.