Kaugtöö seminar Kolga Keskkoolis

Sel pühapäeval (21. veebruar) kell 15.00 toimub Kolga Keskkoolis kaugtöötamise ja –õppimise erinevatest võimalustest tutvustav seminar.

Seminaril räägitakse järgmistel teemadel:

Paindlikkusest töö- ja elukorralduses, erinevatest töövormidest räägin ma ise – Kadri Seeder. Seda enda kogemustele tuginedes (ligi 10 aastat kaugtööd/ettevõtlust), erinevate praktiliste uuringute põhjal, samuti koostöö baasilt telefoniteenindajate ja renditööfirmadega.

Tööandjate ootustest töötajatele ja enesehindamise küsimustikust distantsilt töö sobivuse hindamisel olen palunud rääkima Ave Kala. Ave on Saku Õlletehase personalidirektor, varem töötanud pikalt Eesti Energia personalijuhina. Ave on uurinud ettevõtete töökorraldust ja viinud läbi mitmeid tööturukoolitusi. Kaugtöö ühingus on Ave töökorralduse ekspert ja kaugtöökeskuste eestvedajate koolituse moderaator.

Distantsilt õppimisest ja teadmiste-oskuste virtuaalsest müügist tuleb rääkima Mart Laanpere, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskusest.

Seminar toimub MTÜ Lahemaa Kaugtöö- ja Koolituskeskused ja MTÜ Õnne Maja koostöös.

Vt ka kuulutust:
http://www.telework.ee/public/Kolga_infopaevad_KUULUTUS.pdf

Tervitades ja aktiivset osalemist lootes,
Kadri Seeder
5093039