Pärlijõe äärsete maaomanike kaasamiskoosolek

Keskkonnaameti Viru regioon korraldab reedel, 27. veebruaril 2015. a algusega kell 16.00 Pärlijõe (Pudisoo jõe) äärsete maaomanike kaasamiskoosoleku, et rääkida lähemalt „Ebapärlikarbi elupaikade taastamise“ projektiga planeeritud tegevuste (koprajaht, settebasseinide rajamine) elluviimisest ja maaomanike projekti kaasamisest. Koosoleku eesmärgiks on muuhulgas leida ka maaomanike esindajad Lahemaa Koostöökogu ebapärlikarbi töörühma.

Koosolek toimub Palmses, Lahemaa looduskeskuse õppeklassis, selle kestuseks on planeeritud orienteeruvalt poolteist tundi. Enda osavõtust palume teatada projektijuht Maili Lehtpuu’le, (tel. 53662619, e-mail maili.lehtpuu@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 25.02.2015.

Allikas: Keskkonnaamet

Mõttetalgute kokkuvõte

Laupäeval toimunud Juminda poolsaare arengukava koosoleku protokolliga saab tutvuda http://www.leesi.ee/leesi. Esitletud slaidid leiab siit (ppt) ning protokolli siit (doc)

Kõik ettepanekud ja arvamused on jätkuvalt oodatud.

Tuletatakse meelde, et 20. veebruaril kell 16 toimub Leesi rahvamajas töörühma “Infrastruktuur, turvalisus, heakord/keskkond” koosolek ning 20. veebruaril kell 18 saab kokku Leesi rahvamajas töörühm “Ettevõtlus ja turism”.

27. veebruaril kell 15 arutleme Leesi rahvamajas valdkondade “Koostöö, infovahetus, identiteet” ning “Traditsioonid ja vaba aeg” üle.

Külakoosoleku protokoll, 2. august 2009

Pudisoo külakoosoleku
protokoll nr. 1

Pudisool, 2. august 2009
Läbi viis: Priit Tammets
Protokollis: Priit Tammets

Osa võtsid: (nimed sisestada)

Päevakorrapunktid:
1. Külale eraldatud rahade kasutamise planeerimine
2. Üldine arutelu

1. Külale eraldatud rahade kasutamise planeerimine
Külavanem tegi ülevaate külale eraldatud rahade hetkeseisust ning vallavalitsuse poolt kinnitatud rahade kasutamise korrast.
Otsustati: Eraldada küla rahadest uue veefiltri relee ostuks …summa… MTÜ Pudisoo Kodu kontole esitatud arve alusel.

2. Üldine arutelu, esilekerkinud teemad:
– Kinnikasvanud ja võsastunud veekraavid. Millised on võimalused külarahade jms. ressurside kasutamiseks veekraavide puhastamiseks?
– Arutati veefiltri hooldamise kulude kandmisest külarahade peale. Otsustati ideena kirja panna.
– Probleem: kiirusepiirangumärk Kuusalu poolt tulles teavitab vaid ristmikust ja piirkiirust ei ole külla sissesõidul piiratud. Ettepanek: Suhelda sellel teemal maanteeametiga. Maanteeametiga suheldud, olukorraga tutvutakse ning sellest lähtuvalt tehakse otsus, milliseid meetmeid nende poolt rakendatakse (Priit Tammets)
– Millised oleks võimalused, et ka Pudisoo küla liituks Juminda korrakaitsepatrulli piirkonnaga.
– Tehti ettepanek kodulehe halduse kulud kanda küla rahadesse. Kuna summa ei ole märkimisväärne, pean õigemaks seda edasi oma vahenditest tasuda (Priit Tammets)
– Probleem: vesi nn. Kassisabasse. Kuna Kassisaba piirkonnas puudub puurkaev (va. Puhkekodu), siis suvel valitseb tihti veepuudus. Uurida, millised on võimalused veesüsteemi arendamiseks.