Pudisoo silla remondi tööprojekt

Pudisoo silla remondi tööprojekt on jaanuari lõpus saanud Kuusalus Vallavalitsuseselt kooskõlastuse.

Projekti järgi toimub olemasoleva silla ümberehitus samas asukohas ning mõju maakasutusele ei avalda, kuna tegevus toimub teemaal. Pärast ümberehitust suureneb jalakäiate ja jalgratturitele eraldatud tsoon 1.5 meetrini mõlemal silla poolel.

Renoveerimise ajaks silda liiklusele ei suleta, on ajutine liikluskorraldus.

Kokkuvõte Juminda poolsaare korrakaitse patrulli üldkoosolekust 27.08.11

Otsustati patrullimist kindlasti jätkata.

Ettepanekud:

1. Külade patrullimisgraafikud teha poole aasta kaupa. Siis oleks varakult aega kohapeal patrullmeeskondi komplekteerida.

2. Osta kiiremas korras uued sildid autodele.

3. Patrullima peaks rohkem sõlmpunktides seistes, et autode patrullsildid oleks pimedas paremini nähtavad.

4. Patrulle peaks toimuma ka päevasel ajal.

5. Patrulltelefonile peab suuremat tähelepanu pöörama (et see laetult edastataks jne.)

6. Septembri esimesel poolel ei tee paha kui lausa kaks autot on samaaegselt väljas.

Kahe ja poole aastaga on toimunud 245 patrullsõitu ja midagi märkimisväärset piirkonnas sel perioodil juhtunud pole. Suur tänu patrullijatele!

Liikmemaks

Otsustati liikmemaksuks suuruseks jääb sel aastal 10 eurot. Palun kõigil liikmetel see siis üle kanda Juminda Poolsaare Korrakaitse MTÜ arvel 17002272528 lisades märgusõna liikmemaks. Need, kel ülekande tegemine on raskendatud saavad maksta ka sulas kas Aivar Hinnile või Artur Talvikule.

Annetused on oodatud ka neilt, kes liikmed pole. Annetuste raha kulub telefoniarvete tasumiseks, patrullsiltide uuendamiseks, bensiini jm kulude katteks.

Juhatuse valimise osas leiti, et liikmemaksu tasunud liikmed võiksid ettepanekuid teha igast külast põhimõttel, et kõik külad oleks juhatuses esindatud. Täna on juhatuses 6 inimest: 2 Tapurlast, 3 Leesilt ja 1 Kiiu-Aablast. Põhikirja järgi saab olla 10 juhatuse liiget.

Palun saata oma ettepanekud 10. septembriks. artur@talvik.ee

Merepääste

Tänavu kevadel liitus Juminda Poolsaare Korrakaitse MTÜ Eesti Priitahtliku Päästeliiduga. See ühendab vabatahtlikke pritsumehi ja värskelt moodustati sinna ka merepääste üksus. Meie olemegi esialgu liitunud vabatahtliku merepäästeüksusega.

Sellega seoses andke palun teada, kes sooviks ka olla vabatahtlik merepäästja. Tõenäoliset seadustatakse merepäästjate tegevus lähiajal. Sellega saaks merepäästjad ka sotsiaalse kaitse ja ka valved tasustataks.

Siinkohal soovin, et teataksite ka mulle paate ja nende omanikke, kes oleksid nõus ka häda korral välja minema.

Kui hästi läheb, siis juba sel kevadel saadaksime kolmese meeskonna õppustele.

Loomisel on ka Priitahtlike pritsumeeste üksus. Kui on soovijaid sellega liitumiseks, siis andke ka Arturile teada.

Lõpetuseks. Oleme saanud ringhäälinguloa kogukonnaraadio tegemiseks. Veel on vaja kirjutada projekt kogu poolsaart katva saatja ja antenni ostmiseks ja kevadest saaks raadio täies mahus tööle hakata. Paaril päeval oleme katsetanud ühe nõrga saatjaga ja avastasime, et meile eraldatud lainepikkust segab üks soome raadiojaam. Nüüd peame taaskord uue taotluse tegema uue lainepikkuse saamiseks.

Raadio Juminda poolsaar oleks vabatahtlikest toimetajatest koosnev tiim, kelle mobiilne toimetus liiguks külast külasse ja oleks vähemalt 1 nädala igas poolsaare külas. Seega andke palun teada kui teate kedagi, kes sooviks kätt proovida raadiotoimetajana. Kinnitan, see ei ole kaelamurdev tegevus. Vastupidi-see on kogukonnaraadio, kus vabatahtlike tegijate suhtes ka loodetavasti kriitikavaba suhtumine.

Need, kes tahavad annetada Raadio Juminda Poolsaare heaks võiksid kasutada Juminda poolsaare korrakaitse MTÜ  kontot nr 17002822509, lisades märgusõnad: annetus, raadio.

Juminda poolsaare arengukava mõttetalgud

Juminda Poolsaare Korrakaitse Patrull MTÜ kutsub projekti “Juminda poolsaare arengukava” mõttetalgutele.

Mõttetalgud toimuvad 12. veebruaril kell 12.00 Leesi rahvamajas.

Teemadeks on:

– Arengukava koostamise protsessi tutvustamine
– Kokkuvõte ja ülevaade 2010. aastal toimunud tehtust ja alustatust – tagasiside “probleemide puule”, olemasolevad arengukavad
– Arutelu, ettepanekud, töörühmade moodustamine

  Lisainfot on võimalik leida aadressilt leesi.ee

  Küla arengukava koostamine

  Tänaseks on paljud meie külad jõudnud arendustöös tasandile, kus ei piisa ainult üksikute väikeprojektide, ürituste jms kavandamisest ja teostamisest. Tunnetatakse vajadust analüüsida süsteemselt küla senist arengut ja tänast olukorda, selgitada välja ühised probleemid, soovid ja eesmärgid ning leida ka üheskoos teed nende saaavutamiseks. Nii sünnivadki Eesti külades järjest uued küla elanike endi ühiseid otsuseid kajastavad arengukavad. Leitakse, et selline kava on ka külaväliste partneritega koostöö arendamise võti. (kodukant.ee)

  Pudisoo küla arengukava koostamine on olnud päevakorral nüüdseks üsna pikalt ning esimesed tähtsamad sammud on selles suunas nüüdseks astutud: koostatud ning kaante vahele on saanud MTÜ Pudisoo kodu arengukava, mis saab tulevikus suuresti olema aluseks ka küla üldisele arengukavale ning kõigile huvilistele on loodud ligipääs sündivale küla arengukavale.

  Arengukava leiab huviline lingi alt “Arengukava“. Ligipääsu lehe redigeerimiseks saab kui soovist teada anda aadressil tammets(a)gmail.com.

  Lisalugemist: Küla arengukava koostamine

  Juminda korrakaitse patrull

  Eile, 24. novembril oli president Toomas Hendrik Ilves külas Juminda poolsaarel, kus muu hulgas tutvus ka poolsaarel tegutseva korrakaitse patrulli tööga. Lühike videolugu sellest ka Kanal2 vahendusel:

  Praeguseks hetkeks kuulub korrakaitset läbiviivasse MTÜ Juminda Poolsaare Korrakaitse 60 liiget, kes isiklike sõiduvahenditega poolsaarel silma peal hoiavad.

  Pikemalt saab korrakaitse kohta lugeda Juminda küla veebilehelt, kus on üleval ka informatsioon, kuidas selle tegevust saab igaüks ka ise toetada.

  Pudisoo küla on siiani osalenud ühel patrullimise perioodil, kes soovib järgmisel korral patrullimisel kaasa lüüa, andke palun teada Priit Tammetsale kas telefonitsi (566 72 630) või meili teel tammets(a)gmail.com

  Külakoosoleku protokoll, 2. august 2009

  Pudisoo külakoosoleku
  protokoll nr. 1

  Pudisool, 2. august 2009
  Läbi viis: Priit Tammets
  Protokollis: Priit Tammets

  Osa võtsid: (nimed sisestada)

  Päevakorrapunktid:
  1. Külale eraldatud rahade kasutamise planeerimine
  2. Üldine arutelu

  1. Külale eraldatud rahade kasutamise planeerimine
  Külavanem tegi ülevaate külale eraldatud rahade hetkeseisust ning vallavalitsuse poolt kinnitatud rahade kasutamise korrast.
  Otsustati: Eraldada küla rahadest uue veefiltri relee ostuks …summa… MTÜ Pudisoo Kodu kontole esitatud arve alusel.

  2. Üldine arutelu, esilekerkinud teemad:
  – Kinnikasvanud ja võsastunud veekraavid. Millised on võimalused külarahade jms. ressurside kasutamiseks veekraavide puhastamiseks?
  – Arutati veefiltri hooldamise kulude kandmisest külarahade peale. Otsustati ideena kirja panna.
  – Probleem: kiirusepiirangumärk Kuusalu poolt tulles teavitab vaid ristmikust ja piirkiirust ei ole külla sissesõidul piiratud. Ettepanek: Suhelda sellel teemal maanteeametiga. Maanteeametiga suheldud, olukorraga tutvutakse ning sellest lähtuvalt tehakse otsus, milliseid meetmeid nende poolt rakendatakse (Priit Tammets)
  – Millised oleks võimalused, et ka Pudisoo küla liituks Juminda korrakaitsepatrulli piirkonnaga.
  – Tehti ettepanek kodulehe halduse kulud kanda küla rahadesse. Kuna summa ei ole märkimisväärne, pean õigemaks seda edasi oma vahenditest tasuda (Priit Tammets)
  – Probleem: vesi nn. Kassisabasse. Kuna Kassisaba piirkonnas puudub puurkaev (va. Puhkekodu), siis suvel valitseb tihti veepuudus. Uurida, millised on võimalused veesüsteemi arendamiseks.