Pudisoo silla remondi tööprojekt

Pudisoo silla remondi tööprojekt on jaanuari lõpus saanud Kuusalus Vallavalitsuseselt kooskõlastuse.

Projekti järgi toimub olemasoleva silla ümberehitus samas asukohas ning mõju maakasutusele ei avalda, kuna tegevus toimub teemaal. Pärast ümberehitust suureneb jalakäiate ja jalgratturitele eraldatud tsoon 1.5 meetrini mõlemal silla poolel.

Renoveerimise ajaks silda liiklusele ei suleta, on ajutine liikluskorraldus.

Pudisoo silla remondi hange

Maanteeameti poolt koostatud hankeplaan (XLS), milles sisaldub ka Pudisoo silla projekteerimise hanke rida.

Lisaks on valminud 2011. aastal Töötlemata ümarpuidu veoks eriveona vajaliku muldkehade läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seose uuring (PDF), mis sisaldab ka Pudisoo silda. Silla seisundiks on hinnatud indeksi järgi 59. Uuringu järgi ei ole alla 60 indeksipunkti jäävaid sildasid enam enamasti majanduslikult otstarbekas remontida ja need sillad tuleb lähiaastatel asendada uutega. Sildadele, mille SI on alla 60, ei tohiks lubada kogumassi suurendamist, kuna nii väike silla indeks tähendab kindlasti kas kehva pealesõidu (dünaamiline koormus), Muldkehade läbikülmumise ja teekonstruktsiooni kandevõime seose ning sildade SI (seisundi indeks) ja koormuse uuring kandeelemendi või sammaste kehva olukorda. Antud elementide edasine kahjustuste areng suuremate koormuste korral on väga kiire ja pole enam ohutu liiklusele. Vajadusel tuleks teha eraldi uuringud konkreetsetele sildadele, aga antud sildade projekteeritud koormusmudelid peavad vastama ülalpool toodud tingimustele.

Elektrivõrgu uuendamine

Sel nädalal algasid Kassisabas elektrivõrgu uuendamise tööd, mis praeguses etapis ulatub bussipeatuse juurest 400 meetrit pikki külavaheteed üles. Tööd võivad kohati segaga ka liiklust ning erilist ettevaatust peab kaasama kraavi ääres liikudes, sest serv on väga kergesti murenev.

Tööde käigus paigaldatakse maasse kõrgepingeliin ning üles seatakse uus alajaam. Piltlikult öeldes hakkab elekter majadesse jõudma teiselt poolt.